Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu

  • dodano: 2 maja 2009


Działając na podstawie § 21 pkt. 2 Statutu Klubu, Zarząd LKJ „Zabajka” zwołuje na dzień 5 czerwca 2009 r. (piątek) na godz. 18.00 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu.
W przypadku braku quorum o godz. 18.00, II termin zostaje ustalony na godz. 18.30.