Walne Zebranie

  • dodano: 4 marca 2013


Działając na podstawie § 22 punktu 2 Statutu, Zarząd LKJ „Zabajka” zwołuje w dniu 13.04.13 (sobota) o godzinie 15.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu. W przypadku braku quorum o godzinie 15.00, drugi termin zebrania ustala się na godzinę 15.30.
Oprócz zadań określonych Statutem, tematem Zebrania będzie również:
1.Omówienie zagospodarowania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży działki na. 4351.
2.Omówienie koncepcji zagospodarowania budynku hotelu
3.Powowłanie Komitetu Obchodów 35-lecia LKJ „Zabajka”