Info dla klubowiczów

Do pobrania Regulamin Wacht i zasady opłacania składek członkowskich i karnetów rocznych:

 1. regulamin wacht i karnetów
 2. regulamin składek członkowskich i opłat za karnety.

Prawa uczestnika wachty:

 • korzystanie z jazdy konnej w ramach wachty – nieodpłatnie, pod okiem instruktora
 • możliwość uczestnictwa w dodatkowej wachcie wraz z jazdą konną, za zgodą dyżurującego Wachmistrza
 • korzystanie z pomieszczeń wachtowych
 • pierwszeństwo w korzystaniu z imprez organizowanych przez Klub oraz korzystanie ze zniżek w ewentualnych opłatach za nie
 • instruktorzy mogą jeździć konno poza swoją wachtą bez podejmowania dodatkowej pracy, za zgodą Wachmistrza danej wachty

Obowiązki uczestnika wachty:

 • regularne i aktywne uczestnictwo w wachtach, wypełnianie poleceń wachmistrza / instruktora dyżurnego, kierującego całą społeczną obsługą Ośrodka w danym dniu
 • przestrzeganie obowiązujących regulaminów
 • odpowiedzialne traktowanie przyjętych na siebie obowiązków związanych z pracą w stajni i całym obejściu oraz z pracą zlecona przez Szefa Wacht i Zarząd
 • utrzymywanie porządku w pomieszczeniach wachtowych