Zarząd

Zarząd LKJ Zabajka

  • Roman Oręziak – Prezes Zarządu
  • Bernard Grygar – Wiceprezes Zarządu
  • Arkadiusz Jaźwa – Sekretarz Zarządu
  • Katarzyna Jaźwa – Skarbnik Zarządu
  • Dariusz Dul – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

  • Małgorzata Mastalerczyk – Przewodniczący
  • Magdalena Byczkowska – Członek
  • Anna Bartoszek – Członek