WAŻNE! Projekt zmian Statutu Klubu!

  • dodano: 18 lutego 2020


Szanowni Klubowicze, Zarząd Klubu wraz z Komisją Rewizyjną przedstawia do konsultacji projekt zmian w naszym Statucie.

Projekt w wersji pdf dostępny tutaj.

W projekcie zmian kolorem czarnym zaznaczono tekst aktualnego Statutu, kolorem czarnym z przekreśleniem tekst Statutu do usunięcia, kolorem czerwonym nowy tekst z proponowanymi zmianami. Wydrukowany tekst projektu, znajduje się również w naszym klubowym biurze. Prosimy zgłaszać uwagi i poprawki do proponowanych zmian Statutu do dnia 5 marca 2020 r. Uwagi
prosimy składać wyłącznie w formie pisemnej w biurze Klubu. Dla przyspieszenia procedur kopię pisma z uwagami i wnioskami, prosimy przesyłać na adres mailowy: zawody@zabajka.org.