Walne Zebranie

  • dodano: 3 marca 2011


OGŁOSZENIE
Działając na podstawie § 22. punktu 2 Statutu, zarząd LKJ „Zabajka” zwołuje w dniu 9 kwietnia (sobota) o godz.16.30 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu.

W przypadku braku quorum o godz.16.30, drugi termin zebrania ustala się na godz. 17.00


Oprócz zadań określonych Statutem, tematem Zebrania będzie również;

1. Propozycja sprzedaży działki nr 4351 będącej w wieczystym użytkowaniu klubu i podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zebranie

2. Propozycja przekazania na rzecz gminy Głogów Małopolski działki nr 4341 będącej w wieczystym użytkowaniu klubu i podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zebranie

Mapka poglądowa dostępna w biurze dla członków Klubu od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00

Zabajka, 3 marca 2011 r.                                                                                                                                                         Zarząd  LKJ „ZABAJKA”