Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze – 18.05.2019 r.

  • dodano: 8 kwietnia 2019


Powołując się na §24, pkt 1, Statutu Ludowego Klubu Jeździeckiego Zabajka, Zarząd Klubu zawiadamia Członków, że Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się

18.05.2019 r.,

pierwszy termin godz. 15:30, drugi godz. 16:00.

Omawiane będą zmiany w Statucie Klubu.

Zapraszamy!

Zarząd LKJ Zabajka