Walne Zebranie Sprawozdawcze

  • dodano: 7 kwietnia 2010


Działając na podstawie § 24 Statutu LKJ „Zabajka” zawiadamiamy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu

6 maja o godz. 18.00 w barze Klubu.

W przypadku braku quorum w I terminie, II termin został ustalony na dzień 6 maja 2010 r. o godz. 18.30.

Na zebraniu zostaną przedstawione zmiany w Statucie.