Walne Zebranie Sprawozdawcze

  • dodano: 23 kwietnia 2018


Działając na podstawie § 22 punktu 2 Statutu, Zarząd LKJ „Zabajka” zwołuje w dniu 26.05.2018 (sobota) o godzinie 15.00 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu. W przypadku braku quorum o godzinie 15.00, drugi termin zebrania ustala się na godzinę 15.30.
Tematem zebrania będzie także uporządkowanie spraw gruntowych i dojazdów z dróg publicznych.
Zapraszamy!