Walne Zebranie

  • dodano: 13 maja 2014


Działając na podstawie § 22 punktu 3 Statutu, Zarząd LKJ „Zabajka” zwołuje w dniu 14.06.2014 (sobota) o godzinie 17.00 Walne Zebranie Sprawozdawcze. W przypadku braku quorum o godzinie 17.00, drugi termin zebrania ustala się na godzinę 17.30.
Oprócz zadań określonych Statutem, tematem Zebrania będzie również:
1. Omówienie zmian w statucie (do wglądu w biurze Klubu)
2. Omówienie zagospodarowania hotelu.