Ubezpieczenie dla Instruktorów

  • dodano: 3 stycznia 2013


W związku z obowiązującymi przepisami ubezpieczeniowymi odpowiedzialności cywilnej instruktora jazdy konnej Zarząd LKJ „Zabajka” zobowiązuje wszystkich chętnych Instruktorów prowadzących jazdy na koniach klubowych i chcących być wpisanych na listę instruktorów klubowych do posiadania grupowej polisy OC.
Wartość polisy ustalono na kwotę min. 60 tys.
Organizujemy ubezpieczenie grupowe w biurze LKJ. Przy ilości 10 osób składka roczna wynosić będzie 57 zł na rok.
Ostateczny termin wykupienia polisy 18.01.2013, jednocześnie informujemy, że polisa ta obowiązuje na terenie całego Kraju.
Dane, które są potrzebne do polisy: kserokopia dowodu osobistego oraz kserokopia aktualnych uprawnień do prowadzenia jazd