Nadzwyczajne Walne Zebranie – 29.03.2020 r.

  • dodano: 12 marca 2020


Na podstawie §22, pkt 4 i §24, pkt 2, Statutu Ludowego Klubu Jeździeckiego Zabajka,

Zarząd Klubu zawiadamia Członków o terminie

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

które odbędzie się:

29.03.2020 r.,

pierwszy termin godz. 15:00, drugi godz. 15:30.

Zebranie zwoływane jest w celu uchwalenia zmian w Statucie Klubu.

Zapraszamy!

Zarząd LKJ Zabajka

 

poniżej dostępna ostateczna wersja statutu – Statut wersja 13.03. ostateczna