Egzamin na brązową i srebrną odznakę jeździecką

  • dodano: 14 sierpnia 2018


Informujemy, iż w dniu 26 sierpnia 2018 w LKJ Zabajka odbędą się egzaminy na BRĄZOWĄ i SREBRNĄ ODZNAKĘ PZJ
1. Organizator: LKJ Zabajka
2. Termin: 26.08.2018 od godz. 10.00
3. Miejsce egzaminu: LKJ Zabajka
4. Zgłoszenia i zapytania:
• Katarzyna Jaźwa, e-mail:katarzyna.jazwa@gmail.com
5. Wymagane dokumenty:
• Osoby zdające egzamin poprawkowy: protokół z poprzedniego egzaminu
• Osoby niepełnoletnie: pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w egzaminie
• Osoby pełnoletnie: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
• Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie statutowego działania Polskiego Związku Jeździeckiego.
6. Program (może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń)
a) Część praktyczna
– opieka stajenna (zwolnienie dla osób posiadających odznakę Jeżdżę Konno)
– ujeżdżenie
– skoki przez przeszkody
b) Część teoretyczna.
7. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową. Zgłoszenie musi zawierać:
-Imię i nazwisko przystępującego do egzaminu
-Data i miejsce urodzenia
-Pesel
-Adres zamieszkania z kodem pocztowym
-Telefon kontaktowy
-Rodzaj odznaki
-Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
8. Koszt egzaminu
140 zł na własnym koniu, płatne na miejscu przed rozpoczęciem egzaminu.
Decyduje kolejność zgłoszeń.