Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

  • dodano: 22 marca 2015


Działając na podstawie § 22 punktu 2 Statutu, Zarząd LKJ „Zabajka” zwołuje w dniu 18.04.2015 (sobota) o godzinie 15.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu. W przypadku braku quorum o godzinie 15.00, drugi termin zebrania ustala się na godzinę 15.30.