Egzaminy na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką

  • dodano: 5 lipca 2019


Informujemy, iż w dniu 03 sierpnia 2019 w LKJ Zabajka odbędą się egzaminy na BRĄZOWĄ i SREBRNĄ ODZNAKĘ PZJ, oraz odznakę: „Jeżdżę konno”.
1. Organizator: LKJ Zabajka
2. Termin: 03.08.2019 od godz. 10.00
3. Miejsce egzaminu: LKJ Zabajka
4. Zgłoszenia i zapytania: biuro@zabajka.org; 696 921 275
5. Wymagane dokumenty:
• Osoby zdające egzamin poprawkowy: protokół z poprzedniego egzaminu
• Osoby niepełnoletnie: pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w egzaminie
• Osoby pełnoletnie: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
• Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie statutowego działania Polskiego Związku Jeździeckiego.
6. Program (może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń)
Część praktyczna
– opieka stajenna (zwolnienie dla osób posiadających odznakę Jeżdżę Konno)
– ujeżdżenie
– skoki przez przeszkody
Część teoretyczna.
7. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową. Zgłoszenie musi zawierać:
-Imię i nazwisko przystępującego do egzaminu
-Data i miejsce urodzenia
-Pesel
-Adres zamieszkania z kodem pocztowym
-Telefon kontaktowy
-Rodzaj odznaki
-Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
8. Koszt egzaminu
150 zł na własnym koniu, płatne na miejscu przed rozpoczęciem egzaminu.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie możliwosć odwołania egzaminu, w przypadku małej ilosci chętnych.